OKUMA SÜRESİ 00:29

Pip için bash completion

Bir önceki yazımda unutmuşum, yeni farkettim. pip’i terminalde kullanırken bash-completion özelliğinden de faydalanabiliriz. Bunun için, pip’le gelen bash-completion’ı sisteme eklemek gerekiyor. Tabi, sizde zaten bash-completion kurulu diye var sayıyorum.

sudo port install bash-completion

pip’i kurduktan sonra terminalde şunu yazın;

pip completion --bash

Bu işlem aşağıdaki bash kodunu oluşutuyor:

# pip bash completion start
_pip_completion()
{
  COMPREPLY=( $( COMP_WORDS="${COMP_WORDS[*]}" \
          COMP_CWORD=$COMP_CWORD \
          PIP_AUTO_COMPLETE=1 $1 ) )
}
complete -o default -F _pip_completion pip
# pip bash completion end

Bu kodu, /opt/local/etc/bash_completion.d/ altına pip_completion ismiyle kaydetmeniz lazım. Kolay yolu şu:

pip completion --bash > pip_completion | sudo mv pip_completion /opt/local/etc/bash_completion.d/

Terminal’i kapatıp açın veya durumunuza göre;

 • source ~/.profile ya da
 • source ~/.bashrc