OKUMA SÜRESİ 01:12

IRB konfigürasyonu ve ufak tefek ayarlar

IRB konfigüre edilebilen bir interaktif konsoldur. Aynı IPython gibi. Hem test yapmak, hem de günlük ihtiyaçları kullanmak için en sık başvurduğum tool’dur. Python’dan alıştığım Pretty Print beni IRB uzmanı olmaya yöneltti.

$HOME/.irbrc adlı dosya, kullanıcı bazında IRB konfigürasyon dosyasıdır. İlk çalışma sırasında ne olacak? Hangi modüller default olarak yüklenmeli? Bu ve buna benzer şeyler standart Ruby script’i şeklinde yazılır.

# encoding: utf-8

# http://pablotron.org/software/wirble/README
# required gems:
# wirble pri awesome_print ruby-duration

IRB_START_TIME = Time.now

require 'rubygems'
require "irb/completion"
require 'irb/ext/save-history'

EXISTING_GEMS = {
 :RUBY_DURATION => { :exists => true, :file => 'ruby-duration' },
 :WIRBLE => { :exists => true, :file => 'wirble' },
 :ORI => { :exists => true, :file => 'ori' },
 :AWESOME_PRINT => { :exists => true, :file => 'awesome_print' },
}

begin
 require 'ruby-duration'
rescue LoadError
 EXISTING_GEMS[:RUBY_DURATION][:exists] = false
end

begin
 require 'wirble'
rescue LoadError
 EXISTING_GEMS[:WIRBLE][:exists] = false
end

begin
 # ori usage:
 # "".ri
 # "".ri :upcase
 # Array.ri
 # "".ri :pretty_print
 require 'ori'
rescue LoadError
 EXISTING_GEMS[:ORI][:exists] = false
end

begin
 require 'awesome_print'
rescue LoadError
 EXISTING_GEMS[:AWESOME_PRINT][:exists] = false
end
# ARGV.concat ["--readline", "--prompt-mode", "simple"]
# ARGV.concat ["--readline", "--noprompt"]

# Colors for prompt
# ----------------------------------------------------------------------------
ANSI = {}
ANSI[:RESET]   = "\e[0m"
ANSI[:BOLD]   = "\e[1m"
ANSI[:UNDERLINE] = "\e[4m"
ANSI[:LGRAY]   = "\e[0;37m"
ANSI[:GRAY]   = "\e[0;90m"
ANSI[:RED]    = "\e[31m"
ANSI[:GREEN]   = "\e[32m"
ANSI[:YELLOW]  = "\e[33m"
ANSI[:BLUE]   = "\e[34m"
ANSI[:MAGENTA]  = "\e[35m"
ANSI[:CYAN]   = "\e[36m"
ANSI[:WHITE]   = "\e[37m"
# ----------------------------------------------------------------------------

# Colors for array, hash etc...
# ----------------------------------------------------------------------------
Wirble.init({
 :skip_prompt => true,
 :skip_history => true,
})
Wirble.colorize
# ----------------------------------------------------------------------------


# IRB configuration
# ----------------------------------------------------------------------------
MY_CUSTOM_PROMPT = "#{ANSI[:WHITE]}%03n#{ANSI[:RESET]}:#{ANSI[:YELLOW]}%i#{ANSI[:RESET]}"

IRB.conf[:SAVE_HISTORY] = 10000
IRB.conf[:HISTORY_FILE] = "#{ENV['HOME']}/.irb_history"
IRB.conf[:USE_READLINE] = true
IRB.conf[:AUTO_INDENT] = true
IRB.conf[:PROMPT][:SIMPLE] = {
 :PROMPT_I => "#{MY_CUSTOM_PROMPT} > ",
 :PROMPT_N => "#{MY_CUSTOM_PROMPT} >> ",
 :PROMPT_S => "#{MY_CUSTOM_PROMPT} #{ANSI[:MAGENTA]}%l#{ANSI[:RESET]} ",
 :PROMPT_C => "#{MY_CUSTOM_PROMPT} #{ANSI[:WHITE]}*#{ANSI[:RESET]} ",
 :RETURN  => "#{ANSI[:GREEN]}=>#{ANSI[:RESET]} %s\n",
}
IRB.conf[:PROMPT_MODE] = :SIMPLE
# ----------------------------------------------------------------------------


# ----------------------------------------------------------------------------
EXISTING_GEMS.each { |g, p|
 puts "need '#{ANSI[:RED]}#{p[:file]}#{ANSI[:RESET]}' gem" unless p[:exists]
}
# ----------------------------------------------------------------------------

# ----------------------------------------------------------------------------
at_exit {
 if EXISTING_GEMS[:RUBY_DURATION][:exists]
  delta = Duration.new(Time.now - IRB_START_TIME).format("#{ANSI[:WHITE]}%h#{ANSI[:RESET]} %~h, #{ANSI[:WHITE]}%m#{ANSI[:RESET]} %~m, #{ANSI[:WHITE]}%s#{ANSI[:RESET]} %~s")
  puts "#{delta}"
 end
}
# ----------------------------------------------------------------------------

Standart kütüphanede olmayan 4 adet modül kullanıyorum. (gem) Bunlar:

 • ruby-duration
 • wirble
 • ori
 • awesome_print

ruby-duration basit bir zaman hesabı işi için kullanılıyor. wirble renklendirme için. ori ri dökümantasyonuna erişmek için. Konu ile ilgili daha önce yazmıştım. awesome_print ise belkide içlerindeki en süper gem. Hash Array ya da Class bu objeleri print etmek ve çıktıyı anlamak awesome_print sayesinde çok kolay.

Modüller dışında, IRB’nin prompt’unu da değiştirdim. Hem renkli hem de daha anlaşılır oldu.

İlk çalışma anında gereken gem kontrolü yapılıp uyarı geliyor. Çıkışta da geçen süre yazılıyor ekrana. En önemlisi, önceki diğer bir yazımda anlattığım readline kütüphanesi yardımıyla, INPUTRC çalışıyor. Bu şu anlama geliyor; HISTORY içinden otomatik tamamlama.