OKUMA SÜRESİ 04:05

Rubygem Hazırlıyoruz

How I start sitesinde görüp, kesinlikle Türkçe’si de olmalı dediğim, sıfırdan Ruby GEM’i hazırlamayı anlatan blog postuma hoşgeldiniz!

Gerekenler

Öncelikle ilk ihtiyacımız olan şey Rubygems.org sitesinde bir hesap olması! Eğer yoksa hızlıca bu sitede bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

Hangi ruby versiyonunu kullanıyorsanız kullanın, mutlaka bundler gem’i de kurulu olmalı. Eğer kurulu değilse;

gem install bundler

şeklinde kurabilirsiniz. Ya RVM ya da RBENV kullandığınızı varsayıyorum. Keza aynı şekilde sisteminizde GIT revizyon kontrol sisteminin de kurulu olduğunu varsayıyorum.

İlk olarak Rubygems’deki credentials’ımızı lokal makinemize aktaralım. Hesap oluştururken belirlediğiniz KULLANICI_ADI’nı aşağıdaki yere girerek gerekli kimlik bilgilerini çekiyoruz. Bu sayede, en son safhada yapacağımız gem push etme işlemini yapabilme yetkisini ayarlıyoruz.

curl -u KULLANICI_ADI https://rubygems.org/api/v1/api_key.yaml > ~/.gem/credentials; chmod 0600 ~/.gem/credentials

Örnek olması adına, çok basit bir iş yapan uygulama hazırlayacağız. Basit bir hesap makinesi. 2 sayı ve yapacağı işlemi vereceğiz bize sonucunu geri dönecek. Uygulamanın adı simple_calcu olsun.

Şimdi, ilgili gem iskeletini oluşturalım:

bundle gem simple_calcu

işlem sonunda;

   create simple_calcu/Gemfile
   create simple_calcu/Rakefile
   create simple_calcu/LICENSE.txt
   create simple_calcu/README.md
   create simple_calcu/.gitignore
   create simple_calcu/simple_calcu.gemspec
   create simple_calcu/lib/simple_calcu.rb
   create simple_calcu/lib/simple_calcu/version.rb
Initializing git repo in /private/tmp/simple_calcu

gerekli dosyalar oluşturuldu. Bundler bizim için pek çok şeyi otomatik olarak üretti. Şimdi cd simple_calcu/ diyip projenin içine girelim ve bundle exec rake -T diyerek bize sunulan default task’lere bakalım:

rake build  # Build simple_calcu-0.0.1.gem into the pkg directory
rake install # Build and install simple_calcu-0.0.1.gem into system gems
rake release # Create tag v0.0.1 and build and push simple_calcu-0.0.1.gem to Rubygems

rake build ile hazırlayacağımız gem’i paketleyeceğiz. rake install ile yaptığımız gem kurup test edeceğiz. En son olarak rake release ile Rubygems’e push edeceğiz.

.gemspec

Otomatik olarak oluşan dosya aşağıdaki gibi:

# coding: utf-8
lib = File.expand_path('../lib', __FILE__)
$LOAD_PATH.unshift(lib) unless $LOAD_PATH.include?(lib)
require 'simple_calcu/version'

Gem::Specification.new do |spec|
 spec.name     = "simple_calcu"
 spec.version    = SimpleCalcu::VERSION
 spec.authors    = ["Uğur Özyılmazel"]
 spec.email     = ["ugurozyilmazel@gmail.com"]
 spec.summary    = %q{TODO: Write a short summary. Required.}
 spec.description  = %q{TODO: Write a longer description. Optional.}
 spec.homepage   = ""
 spec.license    = "MIT"

 spec.files     = `git ls-files -z`.split("\x0")
 spec.executables  = spec.files.grep(%r{^bin/}) { |f| File.basename(f) }
 spec.test_files  = spec.files.grep(%r{^(test|spec|features)/})
 spec.require_paths = ["lib"]

 spec.add_development_dependency "bundler", "~> 1.6"
 spec.add_development_dependency "rake", "~> 10.0"
end

spec.authors ve spec.email bilgileri .gitconfig’den otomatik olarak geldi. Hemen bu uygulama ile ilgili bir kısa bir de uzun açıklama yazalım spec.summary ve spec.description alanına;

spec.summary    = %q{Simple Calculator.}
spec.description  = %q{Make 4 basic calculations like addition/subtraction/multiplication and division via 2 numbers.}

şimdi bir commit yapalım:

git add .
git commit -m "init"

Test için gereken bağlımlılığı (dependency) ekleyelim .gemspec dosyasına;

spec.add_development_dependency "rake", "~> 10.0" # bu satırın altına
spec.add_development_dependency "minitest"

Tekrar commit yapalım;

git add .
git commit -m "Minitest dependency added"

Otomatik olarak üretilmiş olan README.md dosyasına da baktığınızda, içini doldurabileceğimiz, düzenleme yapabileceğimiz türden hazır bir açıklama dosyası görürüz. Bu dosyayı en sonda düzenleyeceğiz.

Testlerimizi çalıştırabilmek için Rakefile’a eklemeler yapıyoruz ve aşağıdaki hale getiriyoruz:

require "bundler/gem_tasks"
require "rake/testtask"

Rake::TestTask.new do |t|
 t.test_files = FileList['test/*_test.rb']
end

task default: :test

Yaptığımız işlemi kontrol etmek için;

bundle exec rake
echo $?
# 0 görürsek herşey yolunda!

Tekrar commit yapalım:

git add .
git commit -m "Rakefile modified for test tasks"

Şimdi, unit-test’lerimizi yazmak için test dizini oluşturup ilgili test dosyalarını ekleyeceğiz:

mkdir test
cd test/
touch calculator_test.rb

calculator_test.rb dosyasını açıp;

require 'minitest/autorun'
require 'simple_calcu'

class CalculatorTest < Minitest::Test
 def test_addition
  assert_equal 5, SimpleCalcu::add(3, 2)
 end
end

ekleyelim ve test’i çalıştıralım:

bundle exec rake

ve Güüüüüüüüm! Test patladı:

Run options: --seed 7929

# Running:

E

Finished in 0.001493s, 669.7924 runs/s, 0.0000 assertions/s.

 1) Error:
CalculatorTest#test_addition:
NoMethodError: undefined method `add' for SimpleCalcu:Module
  /private/tmp/simple_calcu/test/calculator_test.rb:6:in `test_addition'

1 runs, 0 assertions, 0 failures, 1 errors, 0 skips
rake aborted!
Command failed with status (1): [ruby -I"lib" -I"/Users/vigo/.rbenv/versions/2.1.2/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib" "/Users/vigo/.rbenv/versions/2.1.2/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/rake_test_loader.rb" "test/calculator_test.rb" ]

Tasks: TOP => default => test
(See full trace by running task with --trace)

Dediği şu: SimpleCalcu:Module de add diye bir method yok! Hemen bu method’u implemente edeceğiz, lib/simple_calcu.rb dosyasını açıyoruz:

require "simple_calcu/version"

module SimpleCalcu
 def self.add(number1, number2)
  number1 + number2
 end
end

Test’i tekrar çalıtırıyoruz bundle exec rake ile… ve test başarıyla tamamlandı!

Run options: --seed 34247

# Running:

.

Finished in 0.001307s, 765.1109 runs/s, 765.1109 assertions/s.

1 runs, 1 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips

1 işlem çalıştı, 1 assertion çalıştı ve fail eden 0, hata 0 ve pas geçilen (test edilmeden) 0 olarak raporlandı!

Hemen commit yapalım:

git add .
git commit -m "first test unit passed the test : addition"

Şimdi diğer işlemleri yapalım calculator_test.rb:

require 'minitest/autorun'
require 'simple_calcu'

class CalculatorTest < Minitest::Test
 def test_addition
  assert_equal 5, SimpleCalcu::add(3, 2)
 end
 def test_subtraction
  assert_equal 7, SimpleCalcu::sub(8, 1)
 end
 def test_multiplication
  assert_equal 25, SimpleCalcu::mul(5, 5)
 end
 def test_division
  assert_equal 5, SimpleCalcu::div(10, 2)
  assert_equal 3.3333333333333335, SimpleCalcu::div(10.0, 3)
  assert_raises(ZeroDivisionError) { SimpleCalcu::div(10, 0) }
 end
end

ve bundle exec rake ile testleri çalıştıralım:

Run options: --seed 45605

# Running:

....

Finished in 0.001264s, 3164.5570 runs/s, 3164.5570 assertions/s.

4 runs, 4 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips

Hemen commit yapalım ve yolumuza devam edelim:

git add .
git commit -m "4 basic math operation tests are passed"

Şimdi asıl işi yapacak fonksiyonumuz için test’i geliştirelim:

def test_calculator
 assert_equal 5, SimpleCalcu::calculate(2, "+", 3)
 assert_equal 8, SimpleCalcu::calculate(5, "+", 3)
 assert_equal 2, SimpleCalcu::calculate(5, "-", 3)
 assert_equal -1, SimpleCalcu::calculate(0, "-", 1)
 assert_equal 25, SimpleCalcu::calculate(5, "*", 5)
 assert_equal 44, SimpleCalcu::calculate(2, "*", 22)
 assert_equal 2, SimpleCalcu::calculate(4, "/", 2)
 assert_equal 2.5, SimpleCalcu::calculate(5.0, "/", 2)
end

Hemen calculate method’u olmadığı için test fail edecek. Bu bakımdan hemen ilgili method’u oluşturalım simple_calcu.rb:

def self.calculate(number1, operator, number2)
 case operator
 when "+"
  add(number1, number2)
 when "-"
  sub(number1, number2)
 when "*"
  mul(number1, number2)
 when "/"
  div(number1, number2)
 end
end

Tekrar testleri çalıştıralım. bundle exec rake. Tüm testlerimiz sorunsuz çalıştı!

Run options: --seed 15050

# Running:

.....

Finished in 0.001841s, 2715.9153 runs/s, 7604.5627 assertions/s.

5 runs, 14 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 skips

Şimdi commit zamanı!

git add .
git commit -m "All tests pass like a charm!"

Şimdi yazdığımız uygulamayı dökümante edelim, version.rb dosyasına;

module SimpleCalcu
 # The current version of SimpleCalcu
 VERSION = "0.0.1"
end

yorumu ekledikten sonra, simple_calcu.rb dosyasını da;

require "simple_calcu/version"

# All code in the gem is namespaced under this module.
module SimpleCalcu

 # Adds given two numbers
 def self.add(number1, number2)
  number1 + number2
 end

 # Subtracts given number1 from number2
 def self.sub(number1, number2)
  number1 - number2
 end

 # Multiplies given two numbers
 def self.mul(number1, number2)
  number1 * number2
 end

 # Divides given number2 to number1
 def self.div(number1, number2)
  number1 / number2
 end

 # Main calculator method. Requires 3 arguments
 # First and Last arguments must be numbers
 # Second argument could be "+", "-", "*" or "/" and must be string
 def self.calculate(number1, operator, number2)
  case operator
  when "+"
   add(number1, number2)
  when "-"
   sub(number1, number2)
  when "*"
   mul(number1, number2)
  when "/"
   div(number1, number2)
  end
 end
end

haline getirip ilgili yorumları ekleylim ve rdoc ile döküman oluşturalım:

rdoc lib

doc/ dizini altına html olarak dökümantasyon oluştu. index.html dosyasını tarayıcıda açarak oluşan dökümantasyona bakabilirsiniz.

Şimdi son durumu da commit edelim:

git add .
git commit -m "Document comments for rdoc"

Artık gem hazır hale geldi. Bu noktada artık GitHub’a push edebiliriz. GitHub’da simple_calcu adında bir repo açıyorum ve sonra buraya push ediyorum, tabii siz kendi repo adresinizi yazın!:

git remote add origin git@github.com:vigo/simple_calcu.git
git push -u origin master

Bu işlemden sonra, kendi tarafımızda gemimizi test etmemiz lazım. Bunun için bundle exec rake install ile sanki uzaktan kuruyor gibi kurulum yapmamız gerekiyor.

bundle exec rake install
simple_calcu 0.0.1 built to pkg/simple_calcu-0.0.1.gem.
simple_calcu (0.0.1) installed.

Şeklinde görümemiz gerekiyor. Hemen gem list diyerek sağlamasını yapalım:

gem list

:
:
simple_calcu (0.0.1)
:
:

gibi listede görmeliyiz. Hemen irb açarak kontrol edelim:

irb
irb(main):001:0> require 'simple_calcu'
=> true
irb(main):002:0> SimpleCalcu::calculate(2, "+", 3)
=> 5

Herşey yolunda gibi! Yapmamız gereken, tekrar gemspec dosyasını açıp; spec.homepage yerine uygulamanın homepage adresini yazmak:

spec.homepage   = "https://github.com/vigo/simple_calcu"

haydi son kez commit edip push edelim:

git add .
git commit -m "gemspec, homepage added"
git push

Artık gem paketlenip Rubygems’e gitmeye hazır!

bundle exec rake release

simple_calcu 0.0.1 built to pkg/simple_calcu-0.0.1.gem.
Tagged v0.0.1.
Pushed git commits and tags.
Pushed simple_calcu 0.0.1 to rubygems.org.

Artık sizin de kendinize ait bir geminiz oldu. Şimdi isterseniz README.md dosyasını düzenleyip, VERSION = "0.0.2" yapıp tekrar bundle exec rake release yapabilirsiniz.