solid

Etiketli “1” kayıt bulunuyor.

SOLID Prensibi

solid ruby

Object Oriented Programming (OOP) yani Nesne Yönelimli Programlama’nın en temel prensibi olarak kabul edilir