/etc/hosts dosyası için TextMate Bundle

textmate bundle hosts

Basit bir şekilde, hosts dosyasını daha anlaşılır görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, aynı php-ini için yaptığımız gibi bir dil oluşturmak…

TextMate ekran görüntüsü, Bundle editör
{
  scopeName = 'etc-hosts';
  patterns = (
    {
      name = 'comment.line.number-sign.etc-hosts';
      match = '(#).*$\n?';
      captures = {
        1 = { name = 'punctuation.definition.comment.etc-hosts'; };
      };
    },
    {
      name = 'constant.etc-hosts';
      match = '^[\d|\.]+';
    },
  );
}

/etc/hosts dosyası, sistemin bir parçası olduğu için, sudo ile açmanız gerekir.

sudo mate /etc/hosts

Yukarıdaki mate komutunu kullanabilmeniz için; ya ilk kurulum esnasında bunu belirlemiş olmanız ya da;

ln -s /Applications/TextMate.app/Contents/Resources/mate ~/bin/mate

yapmış olmanız gerekir. Keza bu mate olayı süper işe yarar. Terminal’de, bir folder içindesiniz ve O folder’ın altındaki tüm dosyaları açıp düzenlemeniz lazım:

mate .

Şifrenizi girip dosyayı açabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma, dosyanın bir extension’ı olmadığı için, açtıktan sonra elle dosya tipini seçin:

TextMate ekran görüntüsü, hosts dosyası açılmış hali