OKUMA SÜRESİ 00:42

TextMate için Go Modify Tags Eklentisi

Go struct’larını hızlı düzenlemek

Bir gün yine açmışım TextMate2’i, acaba yeni ne ekleyebilirim diye bakarken kendimi Fatih’in gomodifytags reposunda buldum. Işık hızıyla gaza geldim.

https://github.com/vigo/textmate2-gomodifytags

Önce ilgili go paketlerini kurmak gerekiyor;

go install github.com/fatih/gomodifytags@latest

Mutlaka TextMate’in PATH’inde kendi go path’iniz de eklenmiş olmalı;

go env GOPATH
# buradaki değeri alın; TextMate > Settings > Variables’da PATH’e ekleyin
# [x] PATH <ALDIĞINIZ-DEĞER>:<ÖNCEKİ-DEĞERİ>

Benim go ile ilgili kurulumlarım ~/.local/go altında; dolayısıyla go install ... şeklinde kurulum yapınca executable dosyalar da ~/.local/go/bin altında duruyor. Benim ayarım şu şekilde:

Variable Name Value
[x] PATH /Users/vigo/.local/go/bin:$PATH

Şimdi bundle’ı kuralım:

$ cd ~/Library/Application\ Support/TextMate/Bundles/
$ git clone https://github.com/vigo/textmate2-gomodifytags.git GoModifyTags.tmbundle
TextMate2 için gomodifytags bundle animasyon gif

TextMate2’den ekran görüntüsü

Kod içinde struct ile ilgili bir selection yapıp otomatik olarak annotation yapabiliyorsunuz. Otomatik olarak json"..." tag’leri ekle/çıkar gibi.