OKUMA SÜRESİ 01:42

Python fonksiyonu nasıl yazılmalı?

Coursera’dan aldığım Learn to Program: The Fundamentals dersinde bugüne kadar görmediğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sevgili hocalarım Jennifer Campbell ve Paul Gries ufkumu genişlettiler…

Toronto Üniversitesi tarafından hazırlanan ders, Python 101 yani Python’a giriş ve temel öğeleri kapsıyor. Geçenlerde Python fonksiyonun anatomisi vardı derste.

def area(base, height):                 # Header
  ''' (number, number) -> number            # Type Contract

  Return the area of a triange with dimensions base  # Description
  and height.

  >>> area(10, 5)                   # Examples
  25.0
  >>> area(2.5, 3)
  3.75
  '''

  return base * height / 2               # Body

Şimdi teker teker bakalım.

def area(base, height):

Bu kısım yani ilk satır, fonksiyonun Header’ı yani başı. def define anlamında. area fonsiyonun adı. base ve height da fonksiyonun aldığı parametreler / argümanlar.

(number, number) -> number

Bu kısım, Docstring dediğimiz yerin ilk satırı; Type Contract olarak adlandırılıyor. Bu bölümde, fonksiyona geçilecek parametreler, adeti, türleri ve sonunda fonksiyonun geri döndüğü şey ve tipi belirtiliyor.

Bu örnekte fonksiyona 2 adet sayı geçiyoruz. Python’da number diye bir tip yok bildiğiniz gibi. (int, float, long, complex tipleri var) Fakat tip olarak number geçmek ve dönmek şu manaya geliyor;

Fonksiyon’a int ya da float geçebiliriz, sonuç da bize int ya da float dönebilir.

Yuvarlak olarak bu iki farklı sayı tipi için kısaca number demişler.

Return the area of a triange…

Örnekteki 4 ve 5.satırlar Description satırları. Yani fonksiyonun ne yapacağını bize anlatan açıklama alanı…

>>> area(10, 5)

7 - 10.satırlar Examples olarak geçiyor. Yani fonksiyonun kullanım örneği… Hatta Docstring Test için de kullanılacak bir alan. Bize söylediği şu; area(10, 5) bize sonuç olarak 25.0 dönmeli.

return base * height / 2

Bu kısım da fonksiyonun esas işi yaptığı alan yani Body yani fonksiyonun gövdesi. Örnek şaşırtmasın, tek satır olmak zorunda değil 8)

Gerçekten çok ilgimi çeken bir yaklaşım oldu. Paylaşmak istedim. Umarım sizlerin de işine yarar faydalı olur…